Disclaimer

De Fotogroep Breda betracht bij het samenstellen van deze site de grootste zorgvuldigheid. De Fotogroep Breda houdt haar informatie zo actueel mogelijk, wijzigingen worden zoveel mogelijk verwerkt in de site. Toch kan de aangeboden informatie niet meer juist zijn.

De Fotogroep Breda aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade op welke manier dan ook ontstaan, door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van op deze website gepubliceerde informatie,ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

De Fotogroep Breda kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van via deze site aangeboden internetsites en/of informatiebronnen, die door derden worden onderhouden.

 

De informatie op deze website van de Fotogroep Breda is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en zal voor zover dat mogelijk is de bron noemen van de diverse info op de website.
De Fotogroep Breda werkt volgens regels zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het Portretrecht. Toch kan het voorkomen dat van een afgebeelde persoon geen goedkeuring kon worden gevraagd. Indien bezwaar bestaat tegen publicatie op deze site, verzoeken wij de betrokkene contact met ons op te nemen via info@fotogroepbreda.nl.

 

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de op deze website geplaatste informatie.

Top